Klantenenquête e-Box


Beste klant,

....

Merci pour votre réponse!

Indiquez votre préférence personnelle

1. In hoeverre verwacht u – op een schaal van 0 (zeker niet) tot 10 (zeer zeker) – dat u tegen een vriend, familielid of kennis positief praat over uw ervaring met de dienstverlening van het RSVZ?
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Score
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Verklaar deze score