Op uw gezondheid ?
Een preventief alcohol- en drugsbeleid in de openbare diensten


WANNEER:  23 januari 2014 van 9 tot 16 uurWAAR ? FOD WASO  Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel (Storck)

VOOR WIE ? leidinggevenden, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, HR-verantwoordelijken, sociale partners uit de openbare sector